Uncategorized

??? ???? ????????

Amateur

??? ???? ????????
? ??? ?????? ??? ??????? ? ????????? ???? – ??????? ?? ????????, “??????” ???????, ??????? ?????? ?? ????????. ? ?? ??????, ??? ????? ? ??? ????????, – ?? ???? ????? ?????? ? ???. ?? ??????? ???????? – ??? ???????, ????? ? ?????, ? ? ????? ? ?????? ????? ?? ?????? ????????? ??????. ? ???????? ????? ??????? ?????? ???? ???? ???????? ? ???????. ????? ? ????????????? – ? ?????? ?? ????????, ??? ? ??????????, ??? ??? ???????????? ?? ???? ?? ?????? ??-???????.

?????? ? ??? ??????? ???????, ????? ?????? ??????… ????????????? ??? ???? ????????, ??????? ????. ??????? ??????????, ? ????? ??? ?????, ??? ? ????? ??? ???? ??????????.

????? ? ?????????, ?? ??????, ??? ???? ??? ???????, ???? ????????? ? ?????? ???????? ????? ? ??????????, ??? ??? ? ???? ?????? ?? ?????, ???????? ????????? ? ???????, ??? ?? ??? ?????? ???, ? ????? ??? ??? ?????????? ???????.

– ?? ????! ?????? ?? ????! – ?????? ?.

??? ??????????:

– ?????, ?? ??? ????? ????????? ??? ?????????? ?????? ? ?????????, ??? ??????? ?? ???? ??????, ??? ??? ?????. ?? ???? ?????????????, ?????? ??? – ????? ???? ??????? ? ????.

– ? ??? ??????! – ??????? ?.

– ??, ???? ????? ?? ??? ??? ???????. ?? ??, ??????, ???????, ????? ?????????? ?????????! ?????? ???????, ?? ??? ??? ????, ????? ??? ? ?????? ??????? ???????… ?? ?? ?? ??????? ????????????, ??? ???? ???????? ?? ???? ????????.

– ??… – ?????????? ?. – ?? ? ?? ????????, ??? ?? ??? ??? ????????.

– ???? ??? ?? ?????? ????????????. ????, ????? ?? ???????, ?????? ???. ? ??? ?????????? ????? ??????!

– ??, ???????, ?? ????! ? ? ? ???? ??-???????; ?????? ????? ? ??? ?? ??????? ????? ?????; ? ??? ????? ??????? ???????, ?? ?? ?????, ??? ??????? ?? ???????? ???????!

– ??????, ?? ??? ????, – ? ??, ??? ?? ????????, ????? ??? ?? ???? ??? ??? ??????. ?? ???? ???? ?????? ???????, ? ???? ???? ?????????? ????? ? ??????????. ?????, ???? ???? ??????????!

– ?? ????!..

? ??? ??? ??? ???????? ????????.

– ????, ? ???? ??? ?????, ?????, ??? ???!

? ??? ??, ? ?????? ?????, ? ???????????? ??????? ????? ? ????? ???????. ??? ??????? ?? ???? ????????, ?? ??????????. ? ????????, ??????? ?????? ?? ??? ??????????? ????, ?? ?? ??? ???? ????? ??? ???? ??????? ???, ??????? ?? ? ????? ? ??????????. ????????????? ???? ??????????… ???? ?????? ??????????.

– ????, ?????? ??? ??????! – ???????? ?????.

– ???, ?????? ??? ??? ??????, ????? ?? ??? ??????? ??????????! – ???????????? ????. – ??? ????? ????? ?????? ?????. ???? ??????? ??? ???? ???????, ? ??? ???????????? ??????? ??? ????? ?? ???.

– ??????! – ????????? ???. – ????, ??????? ??????? ?? ????, ??? ?? ????????! ????? ????? ??? ????? ????, ??? ?? ??? ????? ????????!

?? ????? ? ?????. ??????? ???????? ???????????? ? ??? ???? ? ????????. ? ?????, ??? ???? ?????????????????? – ???? ??????? ???? ??? ?????? ?????? ?????. ???? ?????? ?????. ??? ??????? ???????? ?????????? ???????????… ??? ???-?? ??? ? ?????????!

???? ??? ???????? ? ??????????? ?? ??? ?????????. ??? ? ?? ???????????. ??????? ?????? ????????????? ? ??? ????, ????????? ??? ?? ????????? ??????. ??? ??? ? ????????.

– ???! – ????????? ?????. – ????? ??? ??????? ??????????! ???, ??????, ??????? ?? ??? ????????? ??????, ???????! ?????? ???? ???? ????? ????????.

???? ????? ? ???? ??????????, ?????, ?? ??? ?????. ??????? ? ?????? ???-?? ? ??????? ????, ? ???? ???? – ?? ????? ????????. ??? ??? ?????? ???? ??????. ??? ????? ????, ??? ??? ??????? ? ???? ????. ???? ????? ?? ????, ????? ??? ???? ??????????. ?????? ????? ???? – ???????? ????????, ??????, ?????, ? ?? ?????? ?? ???? ???, ??? ?????.

“?? ? ???? ?? ??? ?? ????????”, – ?????? ? ?????? ?????? ????????. ??? ??????? ?????????, ??? ?? ?????????????. ???? ???? ?????? ?? ???, ?????????? ???????????? ??? ???? ? ????????? ?? ? ?????????? ?????? ???????????. “??? ?, ? ?????? ??????”, – ?????????? ???? ?.

– ????, ?????? ??? ??????! – ????????? ????, ?????? ???????? ??? ?????.

? ????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ????? ?????????? ?????????… ??, ??? ????? ???????! ? ????? ???????? ???? ???????????? ???????? ???? ????? ??????? – ???, ??? ? ?????? ?? ???????????.

? ????????????, ??? ??? ?????? ??? ??? ??????? ?? ????. ? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ??????????, ???????? ??????? ???? ????????????? ??????. ??? ????????? ?????? ? ????: ??, ?? ??? ?????? ???? ???????! ? ?? ??? ??????, ????? ?? ???????!

????? ?????????????, ????? ???? ?????? ????! ?, ????? ???????, ???????? ? ???? ????, ? ? ????, ????? ???? ?????????? ?????!

????? ?????? ???, ??? ??? ?? ????????? ????? ???????? ????????????, ??????? ??????? ? ????? ?? ???? ????????, ??? ??? ???????, ? ????? ??? ???????? ?????? ?? ???? ? ?????! ? ?????? ???? ??????, ? ??? ??? ????????????!

??? ??????? ???? ???????? ?????? ???????, ?????? ???????????? ???? ??????:

– ????????, ??????? ??? ???????????!

??? ????????? ??? ????, ? ? ???? ????????? ??????????? ????. ????????????? ???????????? ? ???????????? ??????? ???????. ??? ???? ?????? ?? ??????? ???????, ????? ?????? ???? ? ???????, ????? ?? ???????? ? ??? ??? ??????? ? ??????…

***
???? ??? ????????, ?? ?????? ???? ?????? 20 ?????. ??????? ? ??? ????? ??????? ?????? ?????? ??????. ???? ???? ??????? ?????? – ??????? ?????????? ????, ? ??????????? ???????? ??? ???????. ??? ???? ???????? ???????????, ?? ?????? ??????? ????????? ??????. ????? ??????????? ?? ?????, ?? ???? ? ?? ???.

??? ????????? ???, ? ? ??????:

– ???????, ???????! ??? ???? ??? ??????! ??? ?????? ??????? ?? ??? ???? ????????! ? ???????? ??????, ? ??????????? ??? ???????! ??… ? ??? ? ?? ??????, ?????? ??? ?? ???????? ????? ??? ?? ??? ???????! ???? ????? ??? ??????… – ? ? ????? ???????, ???????????? ?????? ? ????????.

????? ???? ??? ?? ?????? ???????. ???, ?? ??????, ????????? ?? ??? ??????? ? ?????????? ?? ??, ??? ???? ???????. ??????? ??????????, ?? ???? ???????? ???????? ????? ??????????? ?? ????? ? ????. ? ? ??? ????? ??????????!

????? ???????? ?????? ????, ??? ? ????? ????????? ???? ???????? ????, ? ? ??? ???????? ????? ??????. ?? ?????? ??????????.

??????????? ????

????? ??? ???? ????? ????????? ??????? ????? ?????. ?? ?? ?????, ??? ? ??????. ????, ????? ????, ??? ??? ??????? ? ?????, ?? ???? ??? ??? ??????? ????????. ??????????, ?? ???????????? ???? ????? ????????, ???????? ?????? ??????????. ??? ???? ????? ?? ??? ????????.

?? ??? ?????? ????? ? ??? ?????? ??????? ? ?????, ??????? ?????????? ??? ????????, ??????? ?????????? ? ?????? ????????.

– ? ???? ???????? ???, – ??????? ??????????. – ????, ???????? ??? ???????????

– ?????? ?? ???? ??????? – ???????? ?.

– ???????? ?? ???? ???????????, – ??????? ?????????, ??????? ?????.

– ??, ?????! ??? ?? ??? ???????????

– ?? ?????? ??????????. ? ?????? ???. ? ?????? ???????, ? ? ???? ???? ????? ?? ???. ?? ??????? ???? ????? ??????????? ??? ?????, ? ? ???? ?????????? ?????? ????, ?? ????? ???…

???????, ?????? ???????. ??? ?????? ????? ??????? ?????.

??? ?? ???? ? ?????? ?? ????????! ??? ?? ?? ??????, ? ??-?? ?? ?????? ??????? ?????…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antep escort izmir escort tuzla escort